سالن چند منظوره

سازه فضاکار پروژه نمایشگاه بین المللی کربلا در کشور عراق

سازه فضاکار پروژه نمایشگاه بین المللی کربلا در کشور عراق

سازه فضاکار پروژه نمایشگاه بین المللی کربلا در کشور عراق با مساحت حدود ۱۵ هزار متر مربع و با دهانه ۴۰ متر در کشور عراق شهر کربلا ، با همکاری شرکت وریچ اجرا شد.

سازه فضاکار پروژه نمایشگاه بین المللی کربلا در کشور عراق با هندسه خاص و با استفاده از تگنیک mero در مدت زمان بسیار کوتاه طراحی ، تولید و اجرا شد.

این پروژه با استفاده از متریال مرغوب و استاندارد تهیه شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • پیچ ها در کلاس واقعی ۱۰.۹ و ۸.۸
 • گره های فضایی از جنس ck45 فولاد آلیاژی یزد
 • اسلیو ها از جنس فولاد اتومات و ماشیت کاری شده
 • تمامی اتصالات با استفاده از تکنیک های خاص پوشش zink شده اند

این پروژه به صورت پیش ساخته در کارخانه خاتم تولید و پس از cooting و حمل به محل پروژه با دقت نصب و اجرا گردیده است.

انجام پروژه های متفاوت در داخل و خارج از کشور با متراژ بیش از چند صد هزار متر ، نشانه اعتماد کارفرماین گرامی به شرکت سازه فضا کار خاتم می باشد و لازمه جلب این اعتماد ، دارا بودن تعهد ، از نظر کمی و کیفی و همچنین زمان بندی مناسب را مطلبد که به لطف پروردگار و با تلاش و سخت کوشی مجموعه سازه فضا کار خاتم ، به دست آمده است.

در کنار تجربه و تکنیک روز ، دارا بودن کارخانه تولید ملزومات ساخت سازه های فضایی ، سبب اجرای هر چه سریع تر پروژه و همچنین مقرون به صرفه بودن انجام آن توسط شرکت سازه فضا کار خاتم ، برای کار فرما می باشد.

مهندسین متخصص این مجموعه همگی دارای سابقه بیش از ۲۵ سال در رشته سازه فضا کار بوده و تحت آموزش های نوین این رشته مهندسی به صورت پایدار قرار دارند که به واسطه ترکیب تجربه و دانش روز توانسته اند سهمی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور داشته باشند.

تماس با ما

سازه فضاکار پروژه لیفتینگ ورزشگاه ۶۰۰۰ هزار نفری ساری

سازه فضاکار پروژه لیفتینگ ورزشگاه ۶۰۰۰ هزار نفری ساری

سازه فضاکار پروژه لیفتینگ ورزشگاه ۶۰۰۰ هزار نفری ساری با مساحت حدود ۸۰۰۰ هزار متر مربع و با دهانه ۹۴ متر در شهر کرمان اجرا شد.

سازه فضاکار پروژه لیفتینگ ورزشگاه ۶۰۰۰ هزار نفری ساری با هندسه خاص و با استفاده از تگنیک mero در مدت زمان بسیار کوتاه اجرا شد.

این پروژه با استفاده از متریال مرغوب و استاندارد تهیه شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • پیچ ها در کلاس واقعی ۱۰.۹ و ۸.۸
 • گره های فضایی از جنس ck45 فولاد آلیاژی یزد
 • اسلیو ها از جنس فولاد اتومات و ماشیت کاری شده
 • تمامی اتصالات با استفاده از تکنیک های خاص پوشش zink شده اند

این پروژه به صورت پیش ساخته در کارخانه خاتم تولید و پس از cooting و حمل به محل پروژه با دقت نصب و اجرا گردیده است.

انجام پروژه های متفاوت در داخل و خارج از کشور با متراژ بیش از چند صد هزار متر ، نشانه اعتماد کارفرماین گرامی به شرکت سازه فضا کار خاتم می باشد و لازمه جلب این اعتماد ، دارا بودن تعهد ، از نظر کمی و کیفی و همچنین زمان بندی مناسب را مطلبد که به لطف پروردگار و با تلاش و سخت کوشی مجموعه سازه فضا کار خاتم ، به دست آمده است.

در کنار تجربه و تکنیک روز ، دارا بودن کارخانه تولید ملزومات ساخت سازه های فضایی ، سبب اجرای هر چه سریع تر پروژه و همچنین مقرون به صرفه بودن انجام آن توسط شرکت سازه فضا کار خاتم ، برای کار فرما می باشد.

مهندسین متخصص این مجموعه همگی دارای سابقه بیش از ۲۵ سال در رشته سازه فضا کار بوده و تحت آموزش های نوین این رشته مهندسی به صورت پایدار قرار دارند که به واسطه ترکیب تجربه و دانش روز توانسته اند سهمی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور داشته باشند.

تماس با ما

سازه فضا کار خاتم

سازه فضاکار پروژه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سازه فضاکار پروژه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مساحت حدود ۴۲۰۰ هزار متر مربع و با دهانه ۵۰ متر در شهر کرمان اجرا شد.

سازه فضاکار پروژه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هندسه خاص و با استفاده از تگنیک mero در مدت زمان بسیار کوتاه طراحی ، تولید و اجرا شد.

این پروژه با استفاده از متریال مرغوب و استاندارد تهیه شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • پیچ ها در کلاس واقعی ۱۰.۹ و ۸.۸
 • گره های فضایی از جنس ck45 فولاد آلیاژی یزد
 • اسلیو ها از جنس فولاد اتومات و ماشیت کاری شده
 • تمامی اتصالات با استفاده از تکنیک های خاص پوشش zink شده اند

این پروژه به صورت پیش ساخته در کارخانه خاتم تولید و پس از cooting و حمل به محل پروژه با دقت نصب و اجرا گردیده است.

انجام پروژه های متفاوت در داخل و خارج از کشور با متراژ بیش از چند صد هزار متر ، نشانه اعتماد کارفرماین گرامی به شرکت سازه فضا کار خاتم می باشد و لازمه جلب این اعتماد ، دارا بودن تعهد ، از نظر کمی و کیفی و همچنین زمان بندی مناسب را مطلبد که به لطف پروردگار و با تلاش و سخت کوشی مجموعه سازه فضا کار خاتم ، به دست آمده است.

در کنار تجربه و تکنیک روز ، دارا بودن کارخانه تولید ملزومات ساخت سازه های فضایی ، سبب اجرای هر چه سریع تر پروژه و همچنین مقرون به صرفه بودن انجام آن توسط شرکت سازه فضا کار خاتم ، برای کار فرما می باشد.

مهندسین متخصص این مجموعه همگی دارای سابقه بیش از ۲۵ سال در رشته سازه فضا کار بوده و تحت آموزش های نوین این رشته مهندسی به صورت پایدار قرار دارند که به واسطه ترکیب تجربه و دانش روز توانسته اند سهمی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور داشته باشند.

تماس با ما

سازه فضاکار پروژه کویر موتور

سازه فضاکار پروژه کویر موتور

سازه فضاکار پروژه کویر موتور با مساحت حدود ۱۸ هزار متر مربع و با دهانه ۷۵ متر در شهر صنعتی رازی اصفهان اجرا شد.

سازه فضاکار پروژه کویر موتور با هندسه خاص و با استفاده از تگنیک mero در مدت زمان بسیار کوتاه طراحی ، تولید و اجرا شد.

این پروژه با استفاده از متریال مرغوب و استاندارد تهیه شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • پیچ ها در کلاس واقعی ۱۰.۹ و ۸.۸
 • گره های فضایی از جنس ck45 فولاد آلیاژی یزد
 • اسلیو ها از جنس فولاد اتومات و ماشیت کاری شده
 • تمامی اتصالات با استفاده از تکنیک های خاص پوشش zink شده اند

این پروژه به صورت پیش ساخته در کارخانه خاتم تولید و پس از cooting و حمل به محل پروژه با دقت نصب و اجرا گردیده است.

انجام پروژه های متفاوت در داخل و خارج از کشور با متراژ بیش از چند صد هزار متر ، نشانه اعتماد کارفرماین گرامی به شرکت سازه فضا کار خاتم می باشد و لازمه جلب این اعتماد ، دارا بودن تعهد ، از نظر کمی و کیفی و همچنین زمان بندی مناسب را مطلبد که به لطف پروردگار و با تلاش و سخت کوشی مجموعه سازه فضا کار خاتم ، به دست آمده است.

در کنار تجربه و تکنیک روز ، دارا بودن کارخانه تولید ملزومات ساخت سازه های فضایی ، سبب اجرای هر چه سریع تر پروژه و همچنین مقرون به صرفه بودن انجام آن توسط شرکت سازه فضا کار خاتم ، برای کار فرما می باشد.

مهندسین متخصص این مجموعه همگی دارای سابقه بیش از ۲۵ سال در رشته سازه فضا کار بوده و تحت آموزش های نوین این رشته مهندسی به صورت پایدار قرار دارند که به واسطه ترکیب تجربه و دانش روز توانسته اند سهمی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور داشته باشند.

تماس با ما

درز ایستا یا کل زیپ یا پوشش زیپی

درز ایستا یا کل زیپ یا پوشش زیپی یک سیستم پیشرفته و چند منظوره می باشد که در حال حاضر ، از پر طرفدار ترین پوشش های سقفی موجود در بازار می باشد.

انعطاف پذیری بسیار بالای این سیستم این توانایی را به طراحان و معماران داده است که بتوانند از آن در طراحی های بسیار پیچیده خود بهره ببرند.

درز ایستا یا کل زیپ یا پوشش زیپی دارای ویژگی های خاصی میباشد که یه طراح این امکان را میدهد تا هزینه های پروژه را به حداقل رسانده و استفاده از الزامات فولادی را کاهش دهد و در بسیاری از موارد استفاده از عرشه های فلزی را به طور کامل حذف کند.

سیستم کل زیپ که بیشتر مانند یک اثر هنری می باشد یک سیستم کاملا مهندسی شده می باشد که کاملا در برار باران و برف مقاوم و نفوذ ناپذیر بوده و همینطور از نظر برودتی و حرارتی ، عایق می باشد. ویژگی های منحصر کل زیپ باعث شده تا در بین انواع پوشش های سقفی ، از همه آنها پیشی بگیرد

سیستم اجرای کل زیپ

کل زیپ در یک سیستم مورب نصب میشود به صورتی که

تمام بار سازه سقف پوششی را میتوان به صورت مساوی بین

ورقه های تشکیل دهنده ساختاری سقف توزیع کرد

سیتم سقف کل زیپ تشکیل شده از  یک لایه خارجی آلومینیومی ،

لایه عایق جهت کنترل رطوبت و دما، و لایه داخلی جهت نصب

بر روی سازه فضایی می باشد .

در خارجی ورقه کل زیپ به وسیله سطح داخلی آن کاملا مهار

می شود و به صورتی ثابت می ماند که عوامل محیطی هیچگونه

تاثیری در ثابت ماندن آن نخواهد داشت.

سیستم پوششی سقف کل زیپ یک راه حل اقتصادی برای انواع پروژه های صنعتی ، تجاری ، تفریحی و مسکونی فراهم میکند نیاز به ساختار سقف با طول عمر زیاد و طراحی های زیبا و خاص دارند

سازه فضاکار پروژه سپهر پلیمر سپاهان

سازه فضاکار پروژه سپهر پلیمر سپاهان

سازه فضاکار پروژه سپهر پلیمر سپاهان با مساحت حدود ۱۰۰ هزار متر مربع و با دهانه های مختلف در شهر صنعتی مبارکه اصفهان اجرا شد.

سازه فضاکار پروژه سپهر پلیمر سپاهان با هندسه خاص و با استفاده از تگنیک mero در مدت زمان بسیار کوتاه طراحی ، تولید و اجرا شد.

این پروژه با استفاده از متریال مرغوب و استاندارد تهیه شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • پیچ ها در کلاس واقعی ۱۰.۹ و ۸.۸
 • گره های فضایی از جنس ck45 فولاد آلیاژی یزد
 • اسلیو ها از جنس فولاد اتومات و ماشیت کاری شده
 • تمامی اتصالات با استفاده از تکنیک های خاص پوشش zink شده اند

این پروژه به صورت پیش ساخته در کارخانه خاتم تولید و پس از cooting و حمل به محل پروژه با دقت نصب و اجرا گردیده است.

انجام پروژه های متفاوت در داخل و خارج از کشور با متراژ بیش از چند صد هزار متر ، نشانه اعتماد کارفرماین گرامی به شرکت سازه فضا کار خاتم می باشد و لازمه جلب این اعتماد ، دارا بودن تعهد ، از نظر کمی و کیفی و همچنین زمان بندی مناسب را مطلبد که به لطف پروردگار و با تلاش و سخت کوشی مجموعه سازه فضا کار خاتم ، به دست آمده است.

در کنار تجربه و تکنیک روز ، دارا بودن کارخانه تولید ملزومات ساخت سازه های فضایی ، سبب اجرای هر چه سریع تر پروژه و همچنین مقرون به صرفه بودن انجام آن توسط شرکت سازه فضا کار خاتم ، برای کار فرما می باشد.

مهندسین متخصص این مجموعه همگی دارای سابقه بیش از ۲۵ سال در رشته سازه فضا کار بوده و تحت آموزش های نوین این رشته مهندسی به صورت پایدار قرار دارند که به واسطه ترکیب تجربه و دانش روز توانسته اند سهمی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور داشته باشند.

تماس با ما